Puheenvuorot ja luennot

Modernin myynnin ja markkinoinnin inspiraatioon, rohkaisuun ja tiedon janoon

Oona puhujana

Puhujana minut tunnetaan ajatuksia herättävänä, napakkana, energisenä ja erittäin inspiroivana.

Missionani puhujana on oivalluttaa asiakaslähtöisyydestä, innostaa modernin myynnin kehittämiseen social sellingin keinoin ja motivoida asiantuntijoita myymään.

Olen varma valintasi modernin myynnin ja markkinoinnin puhujaksi inspiraatioon, rohkaisuun, uuden oppimiseen sekä ymmärryksen ja tiedon janon sammuttamiseen. 

Onko tapahtumasi vailla inspiroivaa puhujaa tai luennoitsijaa?

Hyvä puheenvuoro jakaa sopivasti faktatietoa, herättää uusia ajatuksia, saa aikaan keskustelua, jää mieleen ja sytyttää liekin toimintaan kohti muutosta. Puhujana minusta saatte konkretiaa ja energiaa, ettekä pelkkää teoriaa tai kalvoja. 

Hyvä puhuja osaa – ja haluaa – intohimoisesti puhua, vaikuttaa kuulijoihin ja muuttaa maailmaa vaikutuksellaan. Kykyni ”ravistella” ja inspiroida kuulijoita jättää muistijälkiä sekä ajatuksia herättävä tapani puhua pitää kiinnostusta yllä. 

Rakennetaan yhdessä puheen tavoite ja anna minun ottaa ihmiset haltuun ja tuoda lisäarvoa tapahtumaasi! 

Puheenvuorot ja luennot

Hinta Alk. 2 000€ (Alv 0%)

Luento social sellingin kulttuurin rakentamisesta ja sosiaalisen myynnin implementoinnista yrityksen niin, että se lävistää eri tiimit ja kaataa siiloja sekä tulee osaksi b2b myyntiä. Puheenvuoro on kohdennettu yrityksen myynnille ja markkinoille, kaupalliselle johdolle ja esihenkilöille. 

Hinta Alk. 2 000€ (Alv 0%)

  • Vetovoimaa brändiin lähettiläillä luento sopii työnantajille ja yrityksille, jotka haluavat aktivoida työntekijät ja asiantuntijat viestimään kokemuksistaan
  • Kun haluat ymmärtää, miten jakaa yrityksen strategisia painopisteitä ja keihäänkärkiä sosiaalisissa kanavissa
  • Puheenvuoron kohdeyleisö on markkinointi, yrityksen johto ja HR, sekä yrityksen asiantuntijat, jotka haluavat viestillään vaikuttaa. 

Hinta Alk. 2 000€ (Alv 0%)

Suosituin Keynote puheenvuoroni sosiaalisen median tuloksellisesta hyödyntämisestä osana B2B-myyntiprosessia. Puheenvuoro herättää myynnin  tarvittavaan muutokseen ja social sellingin merkitykseen liiketoiminnan kasvattamisessa ja kehittämisessä. Punaisena lankana myös myynnin ja markkinoinnin yhteistyö ja asiakaskokemuksen parantaminen.

Puheenvuoro on yritysjohdolle sekä kaikille b2b myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisille. 

Hinta Alk. 2 000 € (Alv 0%)

Keynote puheenvuoro ajatusjohtajuuden rakentamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä thougt leadershipin avulla. Inspiraatiota, rohkeutta ja oivalluksia siitä, miten aloittaa matka kohti kilpailuetua, mitä se vaatii ja mitä välttää matkan aikana.

Puheenvuoro on kaikille, jotka haluavat henkilönä tai yrityksenä oman toimialansa suunnan näyttäjiksi ja erottua massasta ajatusjohtajuudellaan.

Hinta Alk. 2000€ (Alv 0%)

Puheenvuoro menneen ajan myyntityöstä, ja uuden ajan myynnin vaatimuksist, missä asiakasta on autettava paremmin näkemyskumppanina – monikanavaisesti. Tämä ravistelee vanhan ajan myynnin pölyt pois ja jättää kuulijalleen varmuuden toimia uudella – asiakaslähtöisemmällä – tavalla.

Ota yhteyttä

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.
Fill out this field