Myyntivalmennukset myyjille ja asiantuntijoille

Missiona uudistaa myyntiä ja auttaa kasvussa

Moderni myynti on näkemyksellinen asiakkaalle personoitu prosessi, jossa auttaminen tapahtuu monikanavaisesti

Saisiko olla myyntivalmennus, joka nostaa kohtaamis- ja vaikuttamistaidot uudelle tasolle? Lopputuloksena asiakkaanne odottavat myyjiänne ja asiantuntijoitanne tapaamisiin sekä sitoutuvat pysymään juuri teidän kumppaneina.

Haluatko kehittää ja kasvattaa myyntiäsi? Tehdään myynnistänne monikanavaisempaa ja näkemyksellisempää – ja sitä kautta tuloksellisempaa.

Myyntivalmennus on avain myyntiesteiden taklaamiseen ja vaikuttamistaitojen nostamiseen kohti parempia myyntituloksia

Satojen myyntivalmennuksien jälkeen voin todeta, ettei haasteena myynnissä useimmiten ole modernin teknologian tai social sellingin osaamisen puute, vaan se, että myynnin prosessit, tapa toimia on hukassa.

Usein ei ole yhteistä myyntimallia, jolla voitetaan myyntiprosessin eri vaiheet – ja avataan kumppanuuksia sekä kasvatetaan nykyisiä.

Mutta kun kohtaamiset ja myyntiprosessi hoidetaan hyvin, asiakas oppii luottamaan toimitettavaan hyötyyn sekä myyjän että asiantuntijan persoonaan, eikä edes tarvita taikatemppuja klousaamiseen. 

Näkemyksellisyys myyjille ja myynnillisyys asiantuntijoille

Organisaatioiden asiantuntijoiden kohtaamiset asiakkaiden kanssa ovat alihyödynnetty kasvun voimavara, ja samaa aikaa myyjät tapaavat asiakkaitaan, mutta eivät onnistu tuomaan tarpeeksi arvoa kohtaamiseen.

Myyjien näkemyksettömyys ja asiantuntijoiden haluttomuus proaktiiviseen palvelemiseen kohtaamisissa on sekä menetys myyntimahdollisuuksille, että riski tulokselle ja asiakaskokemukselle.

Autan yrityksiä kohti modernia myyntiä, jossa myyntiä tekevät niin myyjät, kuin asiantuntijat, ja yrityksenne mielletään alan asiantuntijaksi, jossa kasvuntekijät ovat asiakkaiden näkemyskumppaneita.

Myyntiprosessin, myynnin toimintamallien ja ihmisten valmentaminen osaamiseni ytimessä

”Always be closing” on nyt ”Always be Helping and Educating”, jossa klousausta ja luottamuksen vahvistamista tehdään läpi myyntiprosessin, monikanavaisesti.

Autan myynnin muutosjohtamisessa ja myynnin uudistamisessa. Olen kumppanisi myyntituloksien kasvattamisessa.

Tutustu alta myyntivalmennuksien askeleisiin ja pyydä ehdotus yhteistyöstä!

Myyntivalmennuksen vaiheet

Myyntivalmennukset sisältävät teorian ja käytännön sopivaa yhdistelmää, jossa vinkkejä ja oivalluksia viedään heti toiminnan tasolle asiakaskohtaamisiin.

Valmennan taitoja tunneälykkyyteen, näkemyksellisyyteen, ja monikanavaisuuden parhaisiin käytänteisiin sekä tehokkaaseen myyntiprosessin läpiviemiseen. Samalla treenataan ja suunnitellaan ajankäyttöä sekä myynnin tunnelukkojen taklaamista myyntiesteiden poistamiseksi.

Olen myös myynnin johdon apuna, kun halutaan rakentaa modernin myynnin pelikirjat kohti parempia myyntituloksia ja ylivoimaista asiakaskokemusta.

Myyntivalmennuksien sisältö muokataan Asiakkaan tarpeen ja osallistujien roolien sekä tason mukaan. Tyypillinen kesto 3 – 12 kuukautta.

Läpivalaisu

Myynti- tai asiantuntijaorganisaation läpivalaisu johdon kanssa: nykytilanne ja tavoite, kohtaamisen mallit ja prosessit, myynnin kanavat ja parhaat käytänteet, tunnusluvut ja mittarit sekä myynnin ja markkinoinnin yhteispelin tilanne.

Suunnitelma

Asetetaan selkeät ja mitattavat kasvutavoitteet, haastatellaan tarvittaessa myyjiä (tai asiantuntijoita) ja laaditaan selkeä kehityssuunnitelma johdon kanssa. Mikäli myynnin konseptoinin ja myynnin pelikirjan tarve tunnistetaan, suunnitellaan sen rakentaminen myös.

Valmennus

3, 6 tai 12 kuukauden valmennusjakso alkaa. Valmennus on toteutettavissa hybridinä, etänä sekä livenä. Sparraamme ja tuemme johtoa sekä osallistujia läpi myyntivalmennuksen. Käytännön tehtävät ja materiaalit tukevat haluttua  toimintaa ja muutosta.

Kehitys

Teemme jatkuvaa mittaamista, keräämme palautetta ja pidämme yllä keskustelua, joiden pohjalta kehitämme prosesseja sekä myyjien taitoja kohtaamisissa. Sitten fiilistelemme onnistumisia ja syvennämme yhteistyötä!

Valmennuksen tuloksena…

Opitte taklaamaan tyypillisiä myyntiesteitä ja avaamaan myyntitunnelukkoja

Ymmärrätte, miten kehittää myyntiprosessia asiakkaan ostopolun mukaisesti

Oivallatte, miten monikanavaisuus ja sosiaalinen media viedään osaksi myyntiprosessia

Opitte parantamaan myyntiprosessin jokaista vaihetta asiakaslähtöisemmäksi ja näin myyntisyklit lyhenevät, kun asiakkaan ostamista osataan fasilitoida

Osallistujien työn laatu ja tehokkuus nousee, jonka kautta myynnin kannattavuus paranee

Saatte käytännön opastusta ja ideoita myyntiprosessin tehtäviin ja myyntiprosessin eri vaiheiden tuloksien nostamiseen

Myyjistä tulee näkemyksellisiä ja asiantuntijoista myynnillisiä, joka johtaa parempaan asiakaskokemukseen ja myynnin kasvuun

Tiedätte, miten parantaa tuloksia jatkossakin – yhdessä ja yksilöinä

Myyntivalmennuspaketit

Startti myyntityöhön ja myyntimenestykseen
Alk. 6 000€ - 12 000€(alv 0%)
 • Valmennuskokonaisuuden kesto 3 - 6 kk, josta rakentuu 3-6 valmennuspäivää uusille myyjille tai myyjille, joilla on vain vähän kokemusta. Lopputuloksena on opittu myynnin peruselementit, prosessit ja kohtaamistaidot, unohtamatta oikean asenteen ja motivaation kasvamista!
Modernin myynnin kasvuvalmennus
Alk. 15 000€ - 30 000€(alv 0%)
 • Valmennuskokonaisuuden kesto 6 - 12 kk, josta rakentuu 5- 8 valmennuspäivää.
 • Myyntityön elementit
 • Myyntiesteet ja niiden taklaaminen
 • Myyjän mindset ja tunneälykkyys
 • Asiakkaan ostopolku ja asiakasymmärrys (persoonat ja ideaaliasiakkaan määrittely)
 • Myyntiprosessi ja sen vaiheet
 • Myyntikanavat ja monikanavaisuus
 • Social Selling integrointi perinteiseen myyntityöhön
 • Näkemyksellinen myynti- ja viestintä
 • Kaupallisen kohtaamisen anatomia
 • Myyjän kohtaamis-. kuuntelu- ja keskustelutaidot
 • Vastaväitteiden käsittely
 • Voittavan tarjouksen rakentaminen
 • Neuvottelu- ja vakuuttamisen taidot myynnissä
 • Referenssityöskentely
 • Myynnin mittarit ja mittaaminen
 • Myyjän ajankäyttö ja työn suunnittelu
Modernin myynnin pelikirja
Alk. 10 000€ - 15 000€(alv 0%)
 • Myynnin pelikirjan rakentaminen ja luominen
 • Laajuudesta riippuen sisältää myynnin auditioinnin, 2-3 työpajaa, johdon konsultointia sekä myyjien haastattelut (kesto n. 2 - 3 kuukautta)
 • Esimerkki sisältö:
 • Myyntiprosessi
 • Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö
 • Myyntitarinoiden ja ydinviestien kirkastaminen
 • Näkemyksellisen myynnin elementit ja toimintamallit
 • Myynnin kanavat ja materiaalit
 • Kaupallisen kohtaamisen anatomia
 • Voittavan tarjouksen rakentaminen
 • Myynnin mittarit
Myynnillisyys asiantuntijoille
Alk. 6 000 - 12 000 €(alv 0%)
 • Myynnillisyysvalmennus asiantuntijoille sisältää 3 - 6 kuukauden valmennusohjelman, jonka aikana viedään myynnillisyys, kohtaamistaidot ja arvon viestintäkyky asiantuntijoiden DNA:han.

Jos haluat myyntivalmentajan, joka lukee hienoja kalvoja, toitottaa vain määrää ja klousauskikkoja, en ole oikea valinta.  

Jos haluat modernin myyntivalmentajan, joka innostaa ja vie heti asiat käytäntäntöön, olen kumppanisi kasvussa.

En unohda myynnin toimintamallien ja prosessien valmentamisen lisäksi tärkeää, eli myös myynnin mielen mentorointia, ja tyypillisten myyntiesteiden taklaamista.

Tuhannet tyytyväiset myyjät ja yli 100 yritysasiakasta kertoo, että myyntivalmentajana taikavoimani on herättää, innostaa ja viedä konkretia käytäntöön.

Olen saanut tunnustuksia mm. #myynninlähettiläs roolissa, Suomen tunnetuimpana modernin myynnin puolesta puhujana sekä opiskellut myyntivalmennuksien fasilitointia (BCI:llä) ja tunneälykkyyttä myyntityössä (Adeptuksella). 

On paljon myyntikoulutuksia, joista saadaan hetkeksi intoa, joka kuitenkin pian lopahtaa. Nämä eivät ole sellaisia koulutuksia, vaan valmennuksia, jolla saadaan aikaiseksi muutosta ja kasvua.  

Koulutus riittää, jos teille riittää innostus ja muutama syttynyt lamppu. Mutta jos haluatte muutosta – myyntimotivaatiota, myyntiesteiden taklaamista ja myyntiprosessin kehittämistä kohti tuloksia niin yksilöinä kuin tiiminä – pitkäaikaisempi valmennus on teitä varten. 

Myynnin kasvuvalmennukset, koulutukset ja konsultoinnit ovat yrityksille ja myyntiorganisaatioille, jotka aidosti haluavat muutosta ja ovat valmiita käärimään hihat kasvun eteen. 

Valmennus muokataan aina tavoitteen, osallistujien lähtötason, osallistujamäärän sekä sovittujen tarpeiden mukaan. 

 • Untuvikot, jotka vasta aloittelevat myyntityötä 
 • Myynnin konkarit, jotka kaipaavat oppia moderniin myyntiin 
 • Asiantuntijat, jotka tekevät myyntiä olemassa oleville asiakkaille 
 • B2C ja B2B myyjät 
 • Asiakkuuspäälliköt 

Ota yhteyttä

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.
Fill out this field